Jest to mój blog, który jest kontynuacją starego blogu "Wędrowiec, czyli Bies(z)Czady". Publikuję w nim swoje wędrówki z aparatem po zamkach, kościółkach, pałacach i innych ciekawych miejscach, jakich w Polsce, i nie tylko, nie brakuje.

19 cze 2018

ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI W ŻAGANIU

   Historia Opactwa Augustianów ma ciekawą i bogatą historię, która zaczęła się gdy w 1299 roku książę Konrad przekazał kanonikom zamek. Na jego bazie od początku XIV wieku rozpoczęto budowę klasztoru. W kolejnych wiekach klasztor był poddawany kolejnym przebudowom i zmianom wystroju. Jednak zachował on charakter gotycki. Po pożarze w 1730 roku zyskał wystrój barokowy i znacznie się powiększył.
    Klasztor Poza celami zakonników i kapitularzem mieści również kaplicę św. Anny z gotyckimi sklepieniami, wspaniałą bibliotekę klasztorną z XVIII wiecznym wystrojem.
   W skład "Zespołu Poaugustiańskiego" wchodzą: Kościół Wniebowzięia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor i konwikt, oraz spichlerz klasztorny.
   Byłem pod ogromnym wrażeniem, gdy zwiedzałem ten obiekt.
*

Wejście do opactwa i zabudowania klasztorne, oraz kościół WNMP.


Klasztorne korytarz, cele zakonników, refektarz i wejście do biblioteki klasztornej.


Ciekawa biblioteka klasztorna z malowidłami na suficie.
Widok na kościół z dużego balkonu, obecnie części muzealnej.
Eksponaty muzelne, rzeźby, ornaty, sarkofagi.Widok na kościół z balkonu (część muzealna).


  Kościół, chór, organy, nawa główna i boczne z ołtarzami.

Kaplica św. Anny. Ołtarze boczne i główny.

Sarkofag Księcia Henryka IV Wiernego.
Pora odpocząć po zwiedzaniu. Wnuczka Emilka.

   Pora opuścić ten ciekawy Zespół Klasztorny dawnego opactwa Kanoników Regularnych św. Augustyna i udać się do Pałacu Książęcego. Ale o tym kolenym razem...