Jest to mój blog, który jest kontynuacją starego blogu "Wędrowiec, czyli Bies(z)Czady". Publikuję w nim swoje wędrówki z aparatem po zamkach, kościółkach, pałacach i innych ciekawych miejscach, jakich w Polsce, i nie tylko, nie brakuje.

15 paź 2018

ZAMEK W KARPNIKACH

   Kolejną ciekawą budowlą, którą zwiedzaliśmy był  zamek w Karpnikach. Został zbudowany w XIV wieku,  prawdopodobnie przez Henryka Czirna, właściciela Płoniny i Sokolca.  W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany, a obecny wygląd pochodzi z 1846 roku.
   W 1978 roku zamek przystosowano go na ośrodek wypoczynkowy, a późmiej na sanatorium dla dzieci.
    Obecnie budowla jest własnością prywatną i mieści się w niej hotel i restauracja. 
   Podoba mi się ten zamek o ciekawej architekturze, otoczony mokrę fosą.
*Widok zamku od frontu. Powyżej moja Renia.


Inne ujęcia zamku ze spaceru wokół niego.Jak zamek, to muszą być działa. No i ja jako kanonier. A co!
Urzekła mnie stara skrzynka pocztowa przy wejściu do zamku.

     Pora opuścić zamek, który oglądałem z zewnątrz, albowiem jego wnętrze zarezerwowane jest dla gości hotelowych i restauracyjnych. Tak bywa.
   Cas na dalszą wędrówkę po Bukowcu i jego parku krajobrazowo-wypoczynkowym, ale o tym kolejnym razem.

6 paź 2018

PAŁAC W ŁOMNICY

    Niedaleko Wojanowa znajduje się kolejny, piękny zespół pałacowy, który składa się z pałacu, Domu Wdowy i dawnego zespółu folwarcznego, który  wraz z remontem pałacu zaadoptowano  na sklepy regionalne, restaurację, piekarnię i kuźnię.
   Dobra łomnickie należały w latach  1475 - 1654 do znanej rodziny von Ziedlitz. W późniejszych latach, jak to wtedy bywało, zmieniali się właściciele tych dóbr.
   Wczesnobarokowy dwór wzniesiono w drugiej połowie XVII wieku W latach 20 XVIII wieku dokonano przebudowy i dokonano  wielu zmian wewnątrz i na zewnątrz.  Jednak największych zmian dokonano w latach 1838 - 1844.
   Lata powojenne nie były łaskawe - do 1977 roku w pałacu była szkoła, ale po jej likwidacji zamek był dewastowany i popadał w ruinę.
   W 1992 roku polsko-niemiecka spółka zakupiła ten obiekt i rozpoczęła gruntowny remont, przywracając go do dawnej świetności.
   Obok pałacu stoi Dom Wdowy, który wzniesiono w 1803 - 1804 i był on przeznaczony do starszego członka  rodu von Menzle. Po wojnie przeznaczono go na cele mieszkalno - użytkowe, a obecnie mieści się w nim hotel, restauracja i kawiarnia.
   Wokół tych obiektów znajduje się piękny park krojobrazowo-wypoczynkowy.
*
Brama wjazdowa na teren pałacu.Dom Wdowy w różnych ujęciach.

Część parku z piękną altaną.


Pałac w różnych ujęciach.


Pałac wewnątrz i część wystawowa.Pięknie odbudowana i zagospodarowa część folwarczna.
Renia w części folwarcznej na tle pałacu.

    Pora zakończyć zwiedzanie zespołu pałacowego i udać się do zamku w Karpnikach, ale o tym kolejnym razem.