Jest to mój blog, który jest kontynuacją starego blogu "Wędrowiec, czyli Bies(z)Czady". Publikuję w nim swoje wędrówki z aparatem po zamkach, kościółkach, pałacach i innych ciekawych miejscach, jakich w Polsce, i nie tylko, nie brakuje.

31 sty 2016

PAŁAC W PAWŁOWICACH

     Fundatorem obecnego pałacu w Pawłowicach był pisarz wielki koronny Maksymilian Mieleżyński. Wcześniej była tam rezydencja szlachecka Andrzeja Mieleżyńskiego z XVIII wieku. Pałac jest duży i wspaniały, ale najokazalsza jest dawna sala kolumnowa (obecnie sala konferencyjna).   Pałac był bogato wyposażony w tysiące cennych zabytków, mebli, obrazów, rzeźb, przedmiotów ze szkła, porcelany i srebra. Niestety w czasie okupacji większość tych zbiorów została rozszabrowana przez Niemców.
    Od 1945 roku pałac należy do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego, który jest filią Instytutu Zootechniki w Krakowie. Pałac pełni funkcje ośrodka konferencyjno-hotelowego.
*
Pałac w całej okazałości z bocznymi oficynami.

Kartusz z Matką Boską.

Ozdobne rzeźby na attykach oficyn pałacowych.Kamienne rzeźby w pałacu


Zabytkowe meble w pałacowych komnatach.

Sala kolumnowa. trafiliśmy okurat na sesję zdjęciową.

Ja w komitywie z mularzem i na postumencie kolumny.


     Czas opuścić uroczy pałac Mieleżyńskich i udać sie do kościoła, ale o tym kolejnym razem...

23 sty 2016

DĄBCZE - KOŚCIÓŁ

     W drodze z Rydzyny do Pawłowic nie sposób ominąć uroczy kościółek św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dąbczu.
     Kościółek zbudowano metodą szachulcową w 1660 roku na miejscu drewnianej świątyni z XIV wieku. Dach jest kryty gontem. Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku. Jest w nim cenny późnorenesansowy obraz główny z 1591 r. i obraz ludowy z drugiej połowy XVII wieku. Na uwagę zasługuje barokowy prospekt organowy z 1704 roku i organy z XVII wieku, oraz wczesnobarokowa chrzcielnica z XVII wieku.
    Rokokową ambonę przeniesiono z nieistniejącego kościoła w Kłodzie niedaleko Rydzyny. Kościół został gruntownie odrestaurowany w latach 1970 - 1971.
    Marzeniem proboszcza jest przywrócenie dawnego wystroju i umieszczeniu gdzieś indziej współczesnych obrazów, które niezbyt pasują do zacnej świątyni.
*
Wczesnobarokowa chrzcielnica i ołtarz główny.

Barokowy prospekt organowy.

Rokokowa ambona.Nawa główna i prezbiterium z ołtarzem.

     Faktycznie kiczowate obrazy z podobizną św. Jana Pawła II i Jezusa Chrystusa z sercem gorejącym nie dodają uroku starej świątyni. Tylko jak przekonać o tym parafian, którzy je podarowali i powiesili.
    Pora w drogę do Pawłowic, ale o tym kolejnym razem...

16 sty 2016

KOŚCIÓŁ W RYDZYNIE

     Pora opuścić rydzyński zamek, zwany też pałacem z uwagi na późniejsze barokowe zmiany jakie się w nim dokonały i odwiedzić kościół św. Stanisława Biskupa.
     Kościół ufundował w 1751 roku książę Aleksander Józef Sułkowski na miejscu zniszczonej świątyni w 1707 r i drewnianego kościoła z 1716 roku. Późnobarokowa świątynia jest dziełem architekta i budowniczego z Legnicy Karola Marcina Frantza. Jest to bogato ukształtowana bryła prawie bez kątów prostych. Posiada oryginalny wystrój, częściowo zmieniony w latach 1785 - 1986 przez Ignacego Graffa, architekta księcia Augusta Sułkowskiego.
    W świątyni znajduje się sześć ołtarzy bocznych, a nad wejściem jest ozdobny portal z kartuszem herbowym Sulima Sułkowskich.
     Niewątpliwą perełką jest marmurowa płyta nagrobna Jana z Czerniny posadowiona za ołtarem głównym z gotyckim napisem. Jest ona jedną z najstarszych płyt nagrobnych w Wielkopolsce.
*

Kartusz herbowy na portalu wejściowym.


Kościół z różnych perspektyw.


Ołtarz główny, a za nim płyta nagrobna Jana z Czerniny. Obok późnobarokowa ambona.


Wnętrze kościoła, ołtarze boczne i główny.


Grota Matki Boskiej  na terenie kościoła.

    Pora opuścić uroczy kościół i pojechać dalej, ale o tym kolejnym razem.